会員申込

ログイン

Văn hóa Nhật Bản

Lịch làm việc

24.06.2021

 Lịch làm việc

 

“Lịch làm việc” tiếng anh là “Shift” nhưng ở Nhật Bản có ý nghĩa là việc quyết định thời gian, ngày làm việc trong tuần. Việc thêm người hay thay đổi thời gian, ngày làm việc giữa các nhân viên được gọi là “シフト”.

 

Ví dụ: Tháng này bạn đã quyết định lịch làm việc chưa?