会員申込

ログイン

LIFE FORCELà trang thông tin hỗ trợ cho người nước ngoài có cuộc sống an toàn, an tâm khi sống tại Nhật Bản. Hỗ trợ đa ngôn ngữ dành cho người nước ngoài.

THÔNG TIN AN TOÀN, CHÍNH XÁC
Đăng tải thông tin cần thiết cho cuộc sống ở Nhật Bản thông qua những bài viết và các video!
Ví dụ: Vì sự an toàn của mọi người, thông tin về thế giới, video OLS, cách ứng xử và giao tiếp trong kinh doanh...
DỊCH VỤ DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Cung cấp các dịch vụ dành cho người nước ngoài, hỗ trợ đa ngôn ngữ để người nước ngoài có thể dễ dàng hiểu và sử dụng.
Ví dụ: mua sắm, dịch vụ nhà ở, SIM giá rẻ, tổng đài đa ngôn ngữ,…
Đăng ký thành viên
Miễn phí
Ngôn ngữ hỗ trợ
Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Myanmar
LIFE FORCEとは

Category