会員申込

ログイン

Quy tắc ứng xử

(Phương pháp báo cáo)5W1H là gì?

15.06.2021

(Phương pháp báo cáo)5W1H là gì?

 

Tại nơi làm việc khi xảy ra tình trạng “không thể truyền đạt được những điều muốn nói” hoặc “Điều đã truyền đạt lại không truyền đạt được”, điều đó sẽ gây ra cả 2 bên bị căng thẳng. Đó là nguyên nhân gây ra những vấn đề rắc rối. 

 

Để giải quyết điều này, khi hoàn thành bản báo cáo thì 5W1H hỗ trợ rất nhiều. Nếu bạn sử dụng 5W1H một cách chính xác, văn bản khi viết sẽ dễ hiểu và có thể truyền đạt những gì muốn truyền đạt. Đó chính là ý nghĩa của 5W1H. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 5W1H được giải thích với ý nghĩa như thế nào. 

 

 

5W1H có nghĩa là từ viết tắt trong tiếng anh của When, Where, Who, What, How, Why

 

Who   (Ai)                       Chính mình

When (Khi nào)              Thời điểm nào

Where(Ở đâu)                Ở đâu

What  (Cái gì)                 Về công việc gì …

Why   (Tại sao)            Vì lý do…

How   (Như thế nào)       Công việc được làm như thế nào

 

   Các bạn thấy ý nghĩa của từ 5W1H như thế nào? Nếu bạn hiểu rõ được 5W1H thì bạn có thể tự nhiên giao tiếp với người khác một cách dễ dàng trong công việc. Hay khi viết báo cáo bạn chú ý về quy tắc 5W1H này chắc hẳn bạn sẽ truyền đạt được nội dung những điều muốn truyền đạt cho người đối diện đó.