会員申込

ログイン

Văn hóa Nhật Bản

Denshi Mane (Thẻ thanh toán điện tử)

17.06.2021

Denshi Mane(Thẻ thanh toán điện tử) 

 

 

Thẻ thanh toán điện tử là thẻ có thể sử dụng bằng việc ghi lại dữ liệu tiền trong thẻ IC, bạn có thể nộp tiền vào để dự trữ, hay nạp tiền tự động vào để có thể mua hàng được thay cho tiền mặt. 

Thẻ thanh toán điện tử có nhiều loại. Tiêu biểu có các thương hiệu như các loại của Seven eleven “Nanaco”  hay các loại thẻ của ION “WAON” đều có thể sử dụng. 

Ngoài ra còn có loại thẻ thanh toán điện tử được xem như “điện thoại chứa tiền” của hãng JR ở phía đông Nhật Bản thành lập ra gọi là “Suika”. Trên điện thoại di động sẽ được coi như là thẻ IC, thanh toán nhanh và là thẻ thanh toán liên quan tới giao thông. 

 

Ví dụ: Trả tiền bằng thẻ thanh toán điện tử.